Wij danken 2 krekels van 2 samen voor de donatie van € 312,87.
Dit is bij elkaar gebracht door de verkoop van hun georganiseerde rommelmarkt.