Helpen

Stichting Kinderarmoede in Nederland is een vrijwilligersorganisatie met een ideële doelstelling. Om onze activiteiten te organiseren en onze doelen te bereiken hebben wij veel geld nodig. Hiervoor zijn wij afhankelijk van particulieren en bedrijven. Het geld wordt bijeengebracht door donaties, sponsoracties en fondsen wervingsactiviteiten.

Stichting Kinderarmoede is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Bedrijven

Bedrijven kunnen ons steunen met giften. Onder bepaalde voorwaarden kan een bedrijf de giften aftrekken van de omzetbelasting. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Belastingdienst. Daarnaast kunnen bedrijven ons steunen met het doneren van speelgoed, kinderkleding en schoenen, kinderfietsen, etc.

Particulieren

Als particulier kunt u ons steunen middels een periodieke overschrijving. Voor een machtigingsformulier kunt u contact met ons opnemen. Daarnaast stellen wij individuele acties zeer op prijs. Hierbij kunt u denken aan statiegeldacties, sponsorlopen, kinderen die koekjes verkopen etc. Help kinderen kinderen helpen!!

Ambassadeurs/Ambassadrices

Stichting Kinderarmoede in Nederland werkt met ambassadeurs door het hele land. Taken van ambassadeurs kunnen zijn:

  • Opzetten van acties in de eigen omgeving
  • Organiseren van de jaarlijkse collecteweek
  • Overhandigen van cheques op bijvoorbeeld scholen in de eigen omgeving
  • In ontvangst nemen van cheques in de eigen omgeving
  • Uitzetten en omwisselen van collectebusjes bij winkels en bedrijven
  • Benaderen van mogelijke sponsoren
  • Activiteiten organiseren t.b.v. kinderen die onder de armoedegrens leven

Wij zijn ons er van bewust dat dit een heel takenpakket is, maar wanneer het u leuk lijkt om één of meerdere taken op u te nemen verzoeken wij u contact met ons op te nemen via het vrijwilligersformulier. Misschien vindt u het leuk om bepaalde zaken samen te doen met iemand anders, Stichting Kinderarmoede in Nederland heet elke ambassadeur van harte welkom.

Straatwerving

Stichting Kinderarmoede in Nederland doet aan straatwerving en huis-aan-huiswerving door middel van het werven van donateurs en de verkoop van wenskaarten. Bij deze wenskaarten zit een sleutelhanger met het logo van de stichting. Wanneer de sleutelhanger niet is bijgesloten kunt u er van uitgaan dat de verkoper niet namens ons op pad is. Uiteraard zijn onze medewerkers in het bezit van een legitimatiebewijs.

Testament

Bij het opmaken van een testament bepaalt u zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt. Een van de eerste zaken waar u over na gaat denken is aan wie, en wat wilt u nalaten. U kunt ervoor kiezen om geld na te laten aan de Stichting Kinderarmoede in Nederland. Dit kan door de Stichting tot erfgenaam te benoemen of een legaat op te nemen in uw testament. Met een legaat geeft u in uw testament aan dat u een vastgesteld geldbedrag of bepaalde (onroerende) goederen nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. Om Stichting Kinderarmoede in Nederland als legataris in uw testament te benoemen heeft u de hulp van een notaris nodig. Doordat Stichting Kinderarmoede door de belastingdienst is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zal er geen belasting worden geheven over de nalatenschap.