Testament

Bij het opmaken van een testament bepaalt u zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt. Een van de eerste zaken waar u over na gaat denken, is aan wie, en wat u wilt nalaten. Niet bepaald beslissingen die eenvoudig te nemen zijn, u wilt graag een goede keuze maken. U kunt ervoor kiezen om samen met Stichtingkinderarmoede te blijven helpen kinderen uit armoede te halen. Dit kan door de Stichting tot erfgenaam te benoemen (erfstelling) of een legaat op te nemen in uw testament.

Wat is een legaat?

Met een legaat geeft u in uw testament aan dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald (onroerende)goederen nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. Zo kunt u bijvoorbeeld familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat nalaten aan Stichtingkinderarmoede.

Om Stichtingkinderarmoede tot ‘legataris’ in uw testament te benoemen, heeft u de hulp van een notaris nodig. Als u al een testament heeft en dit wilt wijzigen, moet dat ook via de notaris.

Wat is een erfstelling?

Een erfstelling is een vastgesteld deel van uw bezit dat u via uw testament aan erfgenamen nalaat. Als u Stichtingkinderarmoede in uw testament tot een erfgenaam benoemt, betekent dit dat wij in aanmerking komen voor dit door u vastgestelde deel.

Uw bezit wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld onder de erfgenamen. Als alle rechten van anderen, zoals legaten, boedelkosten en overige schulden van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel.

Nalaten met fiscaal voordeel

Stichtingkinderarmoede staat bij de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Nalaten aan een ANBI heeft als voordeel dat er geen belasting wordt geheven over de nalatenschap. Hierdoor wordt uw bijdrage via uw testament nog effectiever. Het hele erfdeel komt ten goede aan het bieden van een beter bestaan aan kinderen armoede, zonder afdracht aan belastingen.

Een testament laten opmaken is makkelijker dan u denkt. Een oriënterend gesprek van een half uur met de notaris is gratis. De verdere kosten zijn afhankelijk van uw wensen: hoe complexer uw testament, hoe duurder het wordt.
U dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, om uw identiteit te bevestigen. Heb u geen testament opgemaakt, dan erven uw kinderen. Heeft u geen kinderen, dan erven uw familieleden. Anders? Als u geen erfgenamen hebt, gaat alles wat overblijft naar de Staat.