Missie en visie

De Stichting Kinderarmoede streeft ernaar middels acties als collectes en sponsoracties de kinderarmoede in Nederland te bestrijden. Ons doel is om in 2020 de levensomstandigheden van 1200 kinderen in Nederland te hebben verbeterd via scholen, instellingen en individuele acties. Wij bieden scholen, jeugd organisaties en soms rechtstreeks aan betrokkenen een financiële of materiële ondersteunende bijdrage.