Al maanden zijn wij met een belangrijk iets bezig.
U weet allemaal de ernst van armoede in Nederland, maar u denkt waarschijnlijk dat het wel meevalt of zelfs niet bestaat in Nederland.
Niets is minder waar via onderzoek zijn het 1 op de 8 kinderen die het treft.
Kinderen waar de ouder(s) en of verzorgers het zwaar hebben financieël gezien.
En dan gaat het niet om verkeerde keuzes, nee echt niet.
Maar meest trieste is, het treft het kind groeit op met de financiele problemen van ouder(s) en of verzorgers.
Denk aan niet genoeg eten of ongezond eten naar school komen, niet deelnemen aan schoolreisje of museum bezoek, geen lid kunnen zijn van een (sport) vereniging.
Dus het is schrijnender als men denkt, daarnaast is er dan ook het probleem op school kinderen worden hierdoor gepest en worden hierdoor onderdrukt in hun leeromgeving.
Nu zijn wij een samenwerking aangegaan met HCO educatief centrum, om de herkenning en of hoe te leren omgaan met vriendjes die dit dus treft op school ( bestrijden) daar een les materiaal voor te ontwikkelen en aan leerkrachten en leerlingen voor te leggen.
” Ieder kind is gelijk ”
HCO bedankt voor het vertrouwen en wij hopen op een mooie samenwerking.

2016 01 11 Samenwerking HCO