Terwijl veel mensen op het strand lagen waren wij al druk bezig met het plannen van Sinterklaasfeesten.
Voor ons een hele gezellige, maar ook drukke periode.
Daarnaast ook een periode waarin we meer geld uitgeven om mooie feesten voor kinderen neer te zetten.

Wilt u hier een bijdrage aan leveren dan zou dit heel fijn zijn. Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL11 INGB 0006 3935 77 tnv Stichting Kinderarmoede.

Hebt u een bedrijf, dan kunt u, vanwege onze ANBI status, uw gift onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de omzetbelasting.