Wie zijn wij

Achtergrond

Stichting Kinderarmoede is een stichting die de gevolgen van armoede in Nederland voor meer dan 420.000 kinderen wil verzachten. Kinderen zijn nooit verantwoordelijk voor, maar ondervinden wel de gevolgen van de financiële situatie waar hun ouder(s)/verzorger(s) zich in bevinden. Ieder kind heeft recht op een zoveel mogelijk onbezorgde kindertijd!

Bestuur en bezoldiging

De Stichting Kinderarmoede is in 2012 opgericht zonder winstoogmerk en wordt gevormd door het bestuur en vrijwilligers. Iedereen die voor de stichting werkt is onbezoldigd.

Het bestuur bestaat uit de hieronder genoemde personen.

Voorzitter : De heer J.C.B. de Kok (Den Haag)
Vicevoorzitter : De heer G. Jonis (Den Haag)
Secretaris : De heer C.B. Zeller (Den Haag)
Penningmeester : Mevr. S. Harteveld (Den Haag)

Verantwoordelijk voor de werkorganisatie is Alex Bak (Gouda) in de functie van directeur.