Over ons

Als Stichting Kinderarmoede proberen wij de gevolgen van de armoede voor zoveel mogelijk kinderen te verminderen. Dat doen wij bijvoorbeeld door scholen te ondersteunen zodat arme kinderen wel mee kunnen op een schoolreisje of mee kunnen doen met een bepaalde activiteit.
Twee sporen beleid
Met onze zuster Stichting Kringloop Gouda (eveneens ANBI), bekend onder de naam Stichting Kringloop Gouda & Kinderkringloop, helpen wij kinderen indirect. Enerzijds door leer/werk trajecten waardoor ouders weer doorstromen naar regulier werk. Regulier werk is in de basis immers de beste remedie tegen armoede. Anderzijds worden in de kringloopwinkels bijvoorbeeld goede 2e hands kinderkleren van de “trendy” merken goedkoop verkocht zodat de kinderen “erbij kunnen horen”. Daarnaast is de Stichting Kringloop Gouda één van de bronnen van inkomsten voor de Stichting Kinderarmoede.
Bestuur en bezoldiging
De Stichting Kinderarmoede is in 2012 opgericht zonder winstoogmerk en wordt gevormd door het bestuur en vrijwilligers. Iedereen die voor de stichting werkt is onbezoldigd.

Het bestuur bestaat uit de hieronder genoemde personen.

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
: De heer J.C.B. de Kok (Den Haag)
: De heer G. Jonis (Den Haag)
: De heer C.B. Zeller (Den Haag)
: Mevr. S. Harteveld (Den Haag)

Verantwoordelijk voor de werkorganisatie is Alex Bak (Gouda) in de functie van directeur.