Visie en missie

Visie

  • De Stichting wil als professionele landelijke organisatie in samenwerking met de overheid, het bedrijfsleven en andere organisaties, alle kinderen in Nederland die in armoede opgroeien zodanig ondersteunen dat zij volwaardig kunnen participeren op de basisschool.

Missie

  • In Nederland leven meer dan 420.000 kinderen op of onder de armoedegrens. Het beeld is helaas dat het aantal kinderen in armoede stabiel is, dan wel licht stijgt ondanks de huidige groei van de economie. Het aantal “armen” in Nederland blijft stabiel rond de 1,2 miljoen mensen, het aantal mensen wat langdurig in armoede leeft neemt nog steeds toe. Wij vinden dat kinderen nooit verantwoordelijk zijn voor de financiële situatie waarin zij zich bevinden.
  • Wat betekent armoede concreet voor kinderen? Niet mee kunnen met een schoolreisje, nooit een weekje op vakantie, geen geld voor een fiets, onvoldoende verwarming, regelmatig geen ontbijt, minder goede kwaliteit voedsel en ga zo maar door.
  • Als Stichting Kinderarmoede proberen wij de gevolgen van de armoede voor zoveel mogelijk kinderen op basisscholen in Nederland te verminderen. Dat doen wij bijvoorbeeld door basisscholen te ondersteunen met lesmateriaal en te zorgen voor financiële middelen zodat arme kinderen wel mee kunnen op een schoolreisje of mee kunnen doen met een bepaalde activiteit.
  • De Stichting Kinderarmoede streeft er naar in heel Nederland ondersteuning te bieden aan kinderen die in armoede leven.