Help kinderen helpen in Nederland

In Nederland leven meer dan 420.000 kinderen op of onder de armoedegrens. Het beeld is helaas dat het aantal kinderen in armoede stabiel is, dan wel licht stijgt ondanks de huidige groei van de economie. Het aantal “armen” in Nederland blijft stabiel rond de 1,2 miljoen mensen, het aantal mensen wat langdurig in armoede leeft neemt nog steeds toe. Wij vinden dat kinderen nooit verantwoordelijk zijn voor de financiële situatie waarin zij zich bevinden.

Wat betekent armoede concreet voor kinderen? Niet mee kunnen met een schoolreisje, nooit een weekje op vakantie, geen geld voor een fiets, onvoldoende verwarming, regelmatig geen ontbijt, minder goede kwaliteit voedsel en ga zo maar door. In het “rijke” Nederland een keiharde realiteit!!

Als Stichting Kinderarmoede (ANBI status) proberen wij de gevolgen van de armoede voor zoveel mogelijk kinderen op basisscholen in Nederland te verminderen. Dat doen wij bijvoorbeeld door basisscholen te ondersteunen met lesmateriaal en te zorgen voor financiële middelen zodat arme kinderen wel mee kunnen op een schoolreisje of mee kunnen doen met een bepaalde activiteit.

Wij doen ons werk niet alleen, wij werken daarvoor samen met scholen, Leger des Heils, gemeentes enzovoort. Met onze zuster Stichting Kringloop Gouda (eveneens ANBI status), bekend onder de naam Stichting Kringloop Gouda & Kinderkringloop, helpen wij kinderen indirect. Enerzijds door leer/werk trajecten waardoor ouders weer doorstromen naar regulier werk. Regulier werk is in de basis immers de beste remedie tegen armoede. Anderzijds worden in de kringloopwinkels bijvoorbeeld goede 2e hands kinderkleren van de “trendy” merken goedkoop verkocht zodat de kinderen “erbij kunnen horen”. Dankzij de bijdragen van onze Kringloopwinkels, collectes, sponsoracties en onze donateurs kunnen wij de gevolgen van armoede voor een groeiend aantal kinderen in Nederland verzachten!

Actueel

Berichten

Van Alex,

De vakantieperiode is weer bijna voorbij en ook wij zijn weer aan de slag!

Vandaag wil ik het hebben over foto's van kinderen op onze FB pagina en de website want wij krijgen veel vragen waarom die er niet op staan. Om een lang verhaal kort te maken, in de meeste gevallen mag dat niet meer (privacy wetgeving) of de kinderen (en hun ouders) willen niet bekend worden enkel en alleen omdat zij arm zijn! Als wij arme kinderen in Afrika zouden steunen, dan kan je foto en filmmateriaal maken met een arm, hongerig, mager kind onder de vliegen met zijn naam erbij. Na de ondersteuning van de betreffende stichting zie je hetzelfde kind blij, goed gevoed en goed gekleed in de camera kijken. Dat werkt geweldig om geld gedoneerd te krijgen!

Wij hebben het veel moeilijker om geld te ontvangen om de volgende redenen. In Nederland groeien meer dan 320.000 kinderen vrijwel onzichtbaar op in armoede. Vanwege privacy redenen willen én mogen we arme kinderen en hun ouders niet zomaar fotograferen/filmen. Een kind wat in Nederland in armoede opgroeit ziet er meestal hetzelfde uit als een kind wat niet in armoede opgroeit en het uiterlijk van het kind veranderd niet na onze ondersteuning. Het innerlijke gevoel en de manier van denken vaak wel, maar daarover meer in een volgende van Alex. Onder andere bij onze "zusterstichting" Kringloop Gouda (& Kinderkringloop) wordt 100% goede 2e hands merkkleding voor kinderen tegen hele lage prijzen verkocht, juist om er voor te zorgen dat kinderen die in armoede opgroeien gewoon mee kunnen doen als het gaat om uiterlijk/kleding.

In september gaan wij weer starten met het geven van cheques ten behoeve van het ondersteunen van kinderen. Wij gaan de komende tijd onder andere in Den Haag en Rotterdam ondersteuning geven. In een volgende van Alex zal ik wat meer vertellen hoe onze ondersteuning in de praktijk functioneert en hoe wij zeker weten (en controleren) dat het geld daadwerkelijk besteedt wordt aan kinderen die in armoede opgroeien.

Daarnaast zijn wij ook nog druk met onze nieuwe website, die is nog verre van klaar, maar daar wordt aan gewerkt!

Tot besluit een hartelijke groet vanuit de Stichting,
Alex Bak
Directeur Stichting Kinderarmoede
P.S.
Vergeet onze 1 euro-actie niet.
Rekeningnummer Stichting Kinderarmoede: NL11 INGB 0006 3935 77
... See MoreSee Less

Bekijk op Facebook

Van Alex,
De laatste tijd heeft vrijwel iedereen berichten op websites gezien of e-mails ontvangen over privacy regels in verband met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daar gaan wij als Stichting uiteraard ook in mee. Wij krijgen regelmatig vragen of wij foto’s op onze website en Facebook willen zetten, bijvoorbeeld van kinderen die blij zijn omdat zij net wat hebben gekregen van of via onze stichting. Dat kan in de meeste gevallen helaas niet want dan krijgen de kinderen op de foto het stempel “arm” én vanwege de privacy van de kinderen (en ouders) in het algemeen.

Op dit moment zijn wij druk doende alle collectebussen om te ruilen met twee vrijwilligers. Wij doen dat met 2 personen, mocht een van de twee vrijwilligers namelijk een betaalde baan vinden, dan gaat het omruilen gewoon door en hebben wij voldoende tijd om een nieuwe vrijwilliger te zoeken. De afgelopen maand mochten wij weer veel geld ontvangen van al onze (vaste) donateurs en vanuit de collectebussen, heel hartelijk dank daarvoor! Het ontvangen geld wordt niet uitgegeven aan salarissen, want bij onze stichting is iedereen onbezoldigd! Als je naar onze website gaat en op het ANBI logo klikt tref je meer informatie over onze stichting aan, waaronder het financiële jaarverslag, dan kun je alles rustig nalezen.

Na de zomervakantie periode gaan wij weer verder met onze ondersteuning aan scholen om kinderen die in armoede opgroeien te helpen.

Fijne vakantie iedereen!
Tot besluit een hartelijke groet vanuit de Stichting,
Alex Bak
Directeur Stichting Kinderarmoede
P.S.
Vergeet onze 1 euro-actie niet.
Rekeningnummer Stichting Kinderarmoede: NL11 INGB 0006 3935 77
... See MoreSee Less

Bekijk op Facebook

Van Alex
Om te beginnen wil ik iedereen die ons weer gesteund heeft heel hartelijk danken! Behalve van onze vaste donateurs hebben wij afgelopen maand ook veel éénmalige giften mogen ontvangen, de bedragen varieerden van € 0,01 t/m € 200,-.
Daarnaast is er goed nieuws dat wij de komende maanden een vaste vrijwilliger hebben voor het omwisselen van collectebussen. Vanaf vorig jaar tot nu kregen meerdere mensen, die zich met collectebussen bezig zouden gaan houden, een vaste baan. Een voldoende en vast inkomen is en blijft de beste manier van armoede bestrijden, daar waren wij dus heel blij mee, voor ons wel lastig, maar dat is nu opgelost. De vakantieperiode komt er weer aan waardoor er de komende tijd wat minder nieuwe berichten op Facebook geplaatst zullen worden. Tot slot wens ik iedereen (thuis of elders) alvast een fijne vakantie toe!
Tot besluit een hartelijke groet vanuit de Stichting,
Alex Bak
Directeur Stichting Kinderarmoede
P.S.
Vergeet onze 1 euro-actie niet.
Rekeningnummer Stichting Kinderarmoede: NL11 INGB 0006 3935 77
... See MoreSee Less

Bekijk op Facebook

Vanmorgen mocht ik een cheque overhandigen aan mevrouw Spruijt, directeur van obs de Kas. Naast uitdagend onderwijs is gezonde voeding, bewegen en sporten is erg belangrijk voor kinderen. Dit en meer is op de website van deze wijkschool te lezen. Mij vielen de bevlogenheid van de directeur en de goede sfeer op de school op. Goed om te weten dat onze giften gebruikt zijn en gebruikt zullen worden waar deze voor bedoeld zijn!
Alex Bak
Directeur Stichting Kinderarmoede
... See MoreSee Less

Bekijk op Facebook

Van Alex

We hebben de afgelopen periode weer een groot aantal giften mogen ontvangen van particulieren, de bedragen varieerden van € 1,- t/m € 200,-. Heel hartelijk dank daarvoor! Uw giften worden goed besteedt.
Wij hoorden het volgende verhaal over een jonge vluchteling van een school waar wij contact mee hebben. De jongen is 12 jaar oud, spreekt nog vrijwel geen Nederlands, groeit nu op in armoede in Nederland, heeft langdurig in oorlogsgebied geleefd (overleefd), heeft niet (!) eerder op school gezeten, kent geen kinderspelletjes en kent geen “normale” omgang met andere kinderen. Hoe je ook denkt over (het toelaten van) vluchtelingen, geen enkel kind is verantwoordelijk voor de situatie waarin en de plek waar zij op moeten groeien! Mede dankzij uw giften worden de gevolgen van armoe voor dit kind en voor andere kinderen verminderd zodat voornoemde kinderen hun aandacht kunnen richten op schoolactiviteiten en socialisatie in Nederland.
Verder kan ik melden dat onze nieuwe website nu in de lucht is (stichting-kinderarmoede.nl). Hij is nog erg basic maar daar gaan we in de komende periode aan werken. We gaan o.a. nog een contactpagina en foto’s van onze activiteiten toevoegen.

Tot besluit een hartelijke groet vanuit de Stichting,
Alex Bak
Directeur Stichting Kinderarmoede
P.S.
Vergeet onze 1 euro-actie niet.
Rekeningnummer Stichting Kinderarmoede: NL11 INGB 0006 3935 77
... See MoreSee Less

Bekijk op Facebook