Help kinderen helpen in Nederland

In Nederland leven meer dan 420.000 kinderen op of onder de armoedegrens. Het beeld is helaas dat het aantal kinderen in armoede stabiel is, dan wel licht stijgt ondanks de huidige groei van de economie. Het aantal “armen” in Nederland blijft stabiel rond de 1,2 miljoen mensen, het aantal mensen wat langdurig in armoede leeft neemt nog steeds toe. Wij vinden dat kinderen nooit verantwoordelijk zijn voor de financiële situatie waarin zij zich bevinden.

Wat betekent armoede concreet voor kinderen? Niet mee kunnen met een schoolreisje, nooit een weekje op vakantie, geen geld voor een fiets, onvoldoende verwarming, regelmatig geen ontbijt, minder goede kwaliteit voedsel en ga zo maar door. In het “rijke” Nederland een keiharde realiteit!!

Als Stichting Kinderarmoede (ANBI status) proberen wij de gevolgen van de armoede voor zoveel mogelijk kinderen op basisscholen in Nederland te verminderen. Dat doen wij bijvoorbeeld door basisscholen te ondersteunen met lesmateriaal en te zorgen voor financiële middelen zodat arme kinderen wel mee kunnen op een schoolreisje of mee kunnen doen met een bepaalde activiteit.

Wij doen ons werk niet alleen, wij werken daarvoor samen met scholen, Leger des Heils, gemeentes enzovoort. Met onze zuster Stichting Kringloop Gouda (eveneens ANBI status), bekend onder de naam Stichting Kringloop Gouda & Kinderkringloop, helpen wij kinderen indirect. Enerzijds door leer/werk trajecten waardoor ouders weer doorstromen naar regulier werk. Regulier werk is in de basis immers de beste remedie tegen armoede. Anderzijds worden in de kringloopwinkels bijvoorbeeld goede 2e hands kinderkleren van de “trendy” merken goedkoop verkocht zodat de kinderen “erbij kunnen horen”. Dankzij de bijdragen van onze Kringloopwinkels, collectes, sponsoracties en onze donateurs kunnen wij de gevolgen van armoede voor een groeiend aantal kinderen in Nederland verzachten!

Actueel

Berichten

Gisteren, 2 oktober, ben ik weer op schoolbezoek geweest. Ditmaal bij de Oostvogel in de wijk Goverwelle in Gouda. Namens de school nam Margo Hondebrink de cheque dankbaar in ontvangst. De school kan hier hele goede dingen mee doen en wij zijn blij dat het geld bij deze school goed wordt besteed.

Jan de Kok
Voorzitter Stichting Kinderarmoede
P.S.
Vergeet onze 1 euro-actie niet.
Rekeningnummer Stichting Kinderarmoede: NL11 INGB 0006 3935 77
... See MoreSee Less

Bekijk op Facebook

3 weeks ago

Stichting Kinderarmoede

Afgelopen zaterdag werden alle vrijwilligers van onze zusterstichting Kringloop Gouda getrakteerd op een etentje. Wij waren ook uitgenodigd. Het werd een gezellige en lekkere bijeenkomst. De vrijwilligers werden zeer terecht in het zonnetje gezet.Gouda, 29-09-2018

Goedenavond allemaal,

Ik heb lang en hard nagedacht welke woorden naar boven kwam - als ik aan jullie denk en de prestaties die jullie hebben laten zien. Heel veel woorden maar één woord springt er toch steeds boven uit.
Weten jullie het woord misschien .... Nee???​

Heel simpel toch!! - het woord Kanjer ....

Niet zomaar Kanjer!!! maar geweldige Kanjers!!!

Weten jullie wat dit woord letterlijk betekend?

Ik heb het opgezocht in de Dikke van Dalen en de beschrijving ervan is, vind ik, zeer toepasselijk wat jullie betreft. Namelijk iemand die uitblinkt !!! …. of in het Engels .... Super stars !!! en dat zijn jullie zeker.

Ik kan alleen over lof over jullie spreken - bewondering - en trots bedenken over jullie.

- want jullie zijn toch …. MIJN KANJERS !!!!

Ik wil jullie stuk voor stuk – niemand uitgezonderd - bedanken voor jullie inzet deze laatste maanden .... ook toen hebben jullie samen gewerkt, soms in abnormale temperaturen .... weten jullie het nog?

Bloed, zweet en tranen, maar toch hebben jullie het gepresteerd dit vol te houden. Soms met een lach en soms met een traan maar allemaal hart voor de zaak.

Deze saamhorigheid wil ik uiteraard met jullie vast houden. Mijn plannen In de toekomst met mogelijk een uitbreiding naar een derde winkel in de binnenstad zodat we meerdere mensen aan het werk kunnen en nog meer bekendheid krijgen.

Stichting Kringloop Gouda & Kinderkringloop is niet zomaar een Kringloop. Het is een Kringloop onder het regime van vrijwilligers, WAO’ers en stagiaires met zelfs tijdelijke vrijwilligers. Jullie zijn belangrijk voor mij want zonder jullie kunnen mijn winkels niet draaien.

Stichting Kringloop Gouda & Kinderkringloop staat ook voor; als één familie onder elkaar. Wat over hebben voor elkaar. Ieder met zijn eigen hoedanigheden, ieder uniek en iedereen met zijn eigen ik.

Een ieder is hier bij ons een belangrijke schakel die niet gemist kan worden en ieder kan zich ontplooien op zijn eigen kunnen en tempo. Elkaar opvangen in het werk wanneer er iemand even er niet is. Het werk blijft door gaan door dat jullie een hart voor de zaak hebben en dat waardeer ik enorm. Ik ben dan ook gigantisch trots op jullie.

Daarom, mijn kanjers .... bij deze wil ik jullie honoreren en bedanken .... met een toast.

Mijn kanjers - wat zijn jullie een fantastische team geworden!

Proost .... ​​​​Jan de Kok 😊
... See MoreSee Less

Bekijk op Facebook

Gisteren hebben wij een bezoek gebracht aan de Plaswijckschool in de wijk Bloemendaal in Gouda. Met de directrice Babette spraken wij over onze missie om kinderarmoede in Nederland te bestrijden. De harde realiteit is dat 1 op de 8 kinderen in Nederland in armoede opgroeit.

Voor onze stichting reden om ons nog harder in te zetten om dit leed te verzachten. SAMEN met scholen proberen wij de gevolgen van armoede voor kinderen te bestrijden. Dit doen wij door middel van donaties aan scholen. 350 euro is een druppel op de gloeiende plaat maar alle kleine beetjes helpen.

Babette het was fijn om een bezoek aan jullie te brengen en onze samenwerking te starten. Samen strijden tegen kinderarmoede.

Jan de Kok
Voorzitter Stichting Kinderarmoede
P.S.
Vergeet onze 1 euro-actie niet.
Rekeningnummer Stichting Kinderarmoede: NL11 INGB 0006 3935 77
... See MoreSee Less

Bekijk op Facebook

Van Alex,

De komende tijd gaan wij verder met het geven van ondersteuning aan arme kinderen via scholen. De focus zal de komende tijd vooral op Den Haag gericht zijn omdat we daar als stichting ooit zijn begonnen. Spoedig daarna gaan wij verder in Rotterdam, de redenen hiervoor zal ik nu uitleggen.

Enige recente cijfers van het CPB: 1 op de 8 kinderen groeit in Nederland op armoede. De provincie Zuid-Holland staat aan kop omdat in deze provincie 1 op de 7 kinderen opgroeit in armoede. Als er wordt gekeken naar de steden, dan staat Rotterdam op de trieste eerste plaats met 1 op de 4 kinderen (15,3% van alle huishoudens leeft in armoede) en Den Haag op een 4e plaats met iets meer dan 1 op de 4 kinderen (14,1% van alle huishoudens leeft in armoede).

Omdat het CPB strikte inkomensgrenzen hanteert (onder de inkomensgrens val je in de categorie kans op armoede, er boven tel je niet meer mee voor armoede) ben ik bang dat de werkelijke armoede nog erger is dan de cijfers weergeven. Het CPB spreekt terecht over de kans op armoede bij het hanteren van de grens omdat zij wel de inkomens kennen, maar nooit de uitgaven. Een (klein) deel van de huishoudens die volgens de criteria kans op armoede hebben zullen niet arm zijn ondanks een laag inkomen. Net boven de gehanteerde inkomensgrenzen zijn er ongetwijfeld veel huishoudens die wel degelijk in armoede opgroeien.

Nog meer dan genoeg te doen voor onze stichting!

Tot besluit een hartelijke groet vanuit de Stichting,
Alex Bak
Directeur Stichting Kinderarmoede
P.S.
Vergeet onze 1 euro-actie niet.
Rekeningnummer Stichting Kinderarmoede: NL11 INGB 0006 3935 77
... See MoreSee Less

Bekijk op Facebook

Van Alex,

De vakantieperiode is weer bijna voorbij en ook wij zijn weer aan de slag!

Vandaag wil ik het hebben over foto's van kinderen op onze FB pagina en de website want wij krijgen veel vragen waarom die er niet op staan. Om een lang verhaal kort te maken, in de meeste gevallen mag dat niet meer (privacy wetgeving) of de kinderen (en hun ouders) willen niet bekend worden enkel en alleen omdat zij arm zijn! Als wij arme kinderen in Afrika zouden steunen, dan kan je foto en filmmateriaal maken met een arm, hongerig, mager kind onder de vliegen met zijn naam erbij. Na de ondersteuning van de betreffende stichting zie je hetzelfde kind blij, goed gevoed en goed gekleed in de camera kijken. Dat werkt geweldig om geld gedoneerd te krijgen!

Wij hebben het veel moeilijker om geld te ontvangen om de volgende redenen. In Nederland groeien meer dan 320.000 kinderen vrijwel onzichtbaar op in armoede. Vanwege privacy redenen willen én mogen we arme kinderen en hun ouders niet zomaar fotograferen/filmen. Een kind wat in Nederland in armoede opgroeit ziet er meestal hetzelfde uit als een kind wat niet in armoede opgroeit en het uiterlijk van het kind veranderd niet na onze ondersteuning. Het innerlijke gevoel en de manier van denken vaak wel, maar daarover meer in een volgende van Alex. Onder andere bij onze "zusterstichting" Kringloop Gouda (& Kinderkringloop) wordt 100% goede 2e hands merkkleding voor kinderen tegen hele lage prijzen verkocht, juist om er voor te zorgen dat kinderen die in armoede opgroeien gewoon mee kunnen doen als het gaat om uiterlijk/kleding.

In september gaan wij weer starten met het geven van cheques ten behoeve van het ondersteunen van kinderen. Wij gaan de komende tijd onder andere in Den Haag en Rotterdam ondersteuning geven. In een volgende van Alex zal ik wat meer vertellen hoe onze ondersteuning in de praktijk functioneert en hoe wij zeker weten (en controleren) dat het geld daadwerkelijk besteedt wordt aan kinderen die in armoede opgroeien.

Daarnaast zijn wij ook nog druk met onze nieuwe website, die is nog verre van klaar, maar daar wordt aan gewerkt!

Tot besluit een hartelijke groet vanuit de Stichting,
Alex Bak
Directeur Stichting Kinderarmoede
P.S.
Vergeet onze 1 euro-actie niet.
Rekeningnummer Stichting Kinderarmoede: NL11 INGB 0006 3935 77
... See MoreSee Less

Bekijk op Facebook